► mitsubishi kiosky

Ovládání Fotokiosku

Již v prvním kroku si zákazník vybírá  jazyk, ve kterém bude s kioskem komunikovat - jsou integrovány jazyky samozřejmě

čeština,

slovenština,

němčina,

angličtina,

polština, italština, špaňalština, ale i japonština.

 návod ovládání KIOSKu MITSUBISCHI
Ve druhém kroku je uživatel seznámen se službami které kiosek nabízí a současně "Souhlasíte" s podmínkami používání kiosku  návod ovládání KIOSKu MITSUBISCHI

Načtení snímků do kiosku je možné provést všemi způsoby:

Paměťové karty,

USB Flash Disk nebo CD/DVD


Telefon s Bluetooth  - z galerie snímků mobilního telefonu

U KIOSKŮ 3 a 4 je připojení WIFI, s aplikací SW pro propojení s Vaším telefonem

 návod ovládání KIOSKu MITSUBISCHI

Stisknete-li "Paměťové karty"

- animace Vám  napovítu správně orientovanou a do správné čtečky

 návod ovládání KIOSKu MITSUBISCHI

Stisknete li "Telefon s Bluetooth"

- snímek je pro názornost zobrazen ihned po přenosu

 návod ovládání KIOSKu MITSUBISCHI

ZHOTOVIT IHNED SNÍMKY NEBO SI JE PŘEDEM PROHLÉDNOUT ?

ZHOTOVIT VŠE - v tomto případě kiosek nezobrazuje snímky, ale připraví všechny soubory, které jsou na mediu ke zhotovení = následně vytiskne od každého  souboru 1 foto. Je to nejjednodušší a nejrychlejší způsob jak rychle zhotovit všechny fotografie z daného media.


ZOBRAZIT ADRESÁŘE - jelikož roste počet zákazníků, kteří přijdou ke kiosku 
s DVD s velkým počtem snímků,  možnost zvolit si podadresář, ze kterého kiosek následně načítá snímky, značně zkracuje dobu načítání snímků do prohlížeče kiosku.

 návod ovládání KIOSKu MITSUBISCHI

Pokud jste zvolili ZOBRAZIT ADRESÁŘE :

V menu se zobrazí všechny adresáře, která máte vytvořené na mediu a navíc 
i několik snímků tak, abyste si uvědomili co v adresářích máte - stiskem daného adresáře kiosek načte všechny snímky (jen z tohoto adresáře) do prohlížeče.

 návod ovládání KIOSKu MITSUBISCHI
Foto okamžité - samoobslužné zhotovení fotografií na počkání.
Vypálení CD - z načtených snímků si vyberete snímky, které chcete archivovat na CD. 
Dekorace - vložení vybraného snímku do rámečků či kalendářů.
 návod ovládání KIOSKu MITSUBISCHI

FOTO OKAMŽITÉ velikost formátu

10 x 15 cm nebo 15 x 21 cm

 návod ovládání KIOSKu MITSUBISCHI

DIGITÁLNÍ FOTOGRAFIE si vyberte a upravte ...

Snímky se vybírají dotykem - vybraný snímek je ohraničen červeným rámečkem,
následně můžete zvýšit počet počet kopiíí, které chcete zhotovit


 návod ovládání KIOSKu MITSUBISCHI

Kalendáře i rámečky 

se tvoří velice jednoduchým intuitivním způsobem

 návod ovládání KIOSKu MITSUBISCHI

 ÚPRAVY SNÍMKU

Kormě nastavení ořezu, odstranění červených očí, konverze do černobílé 
či sepie, autobarev ... má nově v tomto programu zákazník možnost nastavit si přesně manuálně
sesně manuál
JAS
KONTRAST
SYTOSTsnímku

 návod ovládání KIOSKu MITSUBISCHI

Potvrzení zadané objednávky a  rekapitulace

PLATBY

 - KIOSEK vytiskne strvzenku - objednávku, která se přednodnostně zaplatí u pokladny. Po té obsluha čipovou kartou umožní tisk Vašich fotografií nebo potvrzení zakázky do minilabu. KIOSEK - poté ihned vytiskne Vaše fotografie, a následně vytiskne potvrzení o provedení zakázky

 návod ovládání KIOSKu MITSUBISCHI

 

 

© FOTORADA.cz 1996 - 2022. Všechna práva vyhrazena.  |  Obchodní podmínky